Valkerij en wetgeving

Alle in het wild levende Europese vogels zijn wettelijk beschermd.  Dit houdt in dat ze niet mogen worden gevangen, verhandeld, vervoerd of gedood.  In Belgie worden geen roofvogels ontnomen aan de natuur om ze in te zetten voor gebruik in de valkerij.   In plaats daarvan gebruikt men roofvogels welke zijn gekweekt in gevangenschap. Het bezit, vervoer, handel en gebruik in de jacht van deze gekweekte roofvogels zijn wettelijk geregeld.  Wij sommen hieronder enkele van de voornaamste op.

Het soortenbesluit m.b.t. bescherming en beheer van planten en dieren  in het Vlaams Gewest.
Soortenbesluit van 15 mei 2009

Wettelijke bepalingen ivm kenmerken en kwaliteit van pootringen bij gekweekte vogels.
Ministerieel besluit Pootringen

Wet rond het dierenwelzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels
Besluit Vlaamse Regering 15 juni 2018

Handel in gekweekte roofvogels en andere bedreigde diersoorten
Dienst CITES

Jacht met geweer of roofvogel
Jachtdecreet 24 juli 1991

Natuurbeheer door Agentschap Natuur en Bos
Jachtvoorwaarden in Vlaanderen

Jacht in Vlaanderen door HVV
Hubertus Vereniging Vlaanderen