Events

Viering Sint-Bavo

Valkeniers eren jaarlijks hun patroonheilige Sint-Bavo.  Deze edelman uit Henegouwen wiens status geïllustreerd werd door een valk, leefde rond 660 na Chr. als boeteling in de Gentse St-Baafsabdij.  Later werd de Sint-Baafskathedraal naar hem genoemd alwaar zijn naamdag telkens de eerste zondag van oktober wordt gevierd.  Deze druk bijgewoonde eucharistieviering wordt opgeluisterd door het lokaal zangkoor, jachthoornblazers en een Schotse doedelzakspeler. Voor een impressie

World Falconry Day

Op 16 november 2010 werd in samenwerking met de International Organisation of Falconry (IAF) valkerij in 11 landen, waaronder België, erkend door UNESCO als immaterieel cultureel erfgoed. Deze erkenning wil dus zeggen dat de overheden van deze 11 landen samen met UNESCO valkerij levendig willen houden. Om deze reden heeft het IAF 16 november uitgeroepen als Werelddag van de Valkerij.  De BVVVH ondersteunt dit jaarlijks project welke plaats vindt in het Taxandriamuseum te Turnhout. Voor een video