Valkerij

de kunst van het jagen

met een getrainde roofvogel

Even voorstellen…

Wij zijn een groep enthousiaste mensen verenigd in een vereniging zonder winstoogmerk welke de kunst van valkerij willen beoefenen in al zijn aspecten. Hoewel het jagen op zich bij ons centraal staat, willen we ook andere facetten rond valkerij behartigen. Zo verwerven wij cultuur-historische kennis welke wij al dan niet combineren met hedendaagse technieken en materialen. Wij stellen onze expertise rond het kweken en omgaan met roofvogels ter beschikking van de wetenschap en de overheid. Het beschermen van het immaterieel cultureel erfgoed voor de volgende generaties alsmede het welzijn van alle roofvogels in de vrije natuur behoren tot onze doelstellingen. Voel jij je hierdoor aangesproken, neem dan contact op met ons.

Onze vereniging…

Is gesticht in 1974 en is één van de oudste valkerijverenigingen in België.  Naast een bestuur bestaat onze club uit effectieve leden, toegetreden leden en steunende leden. Wij hanteren een interne gedragscode en zijn loyaal aan onze doelstellingen die zijn opgenomen in onze statuten.  Lees ze hier.

Onze activiteiten…

Jagen met een roofvogel is onze passie en gebeurt voornamelijk individueel in het veld.  Om onze ervaringen en inzichten ivm met de jacht en bijhorende aspecten te delen en te verruimen, richten wij regelmatig contactdagen en gespreksavonden in voor de clubleden.

Wij werken graag mee aan cultuur-historische evenementen ter promotie van ons levend erfgoed dat sedert 2010 door Unesco is erkend.  Wij verzorgen geen vliegdemonstraties tot vermaak van het publiek maar verstrekken graag vrijblijvend een woordje uitleg wanneer daar occasioneel om wordt gevraagd.