Onze vereniging

BESTUUR BVVVH

Erevoorzitter
Rene MOTMANS

Voorzitter/Penningmeester
Gunter Daes – voorzitter@bvvvh.be

Secretaris
Marc De Mits – secretaris@bvvvh.be

Bestuursleden
Jean Van Cauwenbergh
Pieter Gillis
Geoffrey Hermans

Lid worden van BVVVH

Eenieder die minimum 18 jaar is en gebeten door de microbe om met een roofvogel te jagen op een zinvolle en ethische manier, kan met ons contact opnemen via e-mail.  Na een verkennend gesprek bij de kandidaat thuis, evalueert het bestuur de aanvraag.  Wanneer deze gunstig is, start het toegetreden lid een ambachtelijke opleiding van 2 jaar met een mentor-valkenier welke eindigt met een bekwaamheidstest.  Bij een gunstige evaluatie door het bestuur komt de kandidaat in aanmerking voor het statuut van effectief lid.

Opleiding Valkenier

Er is ook de mogelijkheid om een meer gestructureerde opleiding Valkenier te volgen bij Syntra Midden-Vlaanderen.  Na een succesvolle opleiding van 2 jaar kan je een brevet behalen. Voor meer info 

Enkele foto's en een video

­ Demovideo – Jagen met Havik en Fret – © BVVVH