Wetgeving

In het verleden werden jonge roofvogels uit de natuur ingevangen om ze op te leiden als jachtvogel in de valkerij. Daarna werden ze terug vrijgelaten in de natuur.  Het waren dan volleerde jagers die wisten hoe te overleven.

Door intensivering van de landbouw, economische expansie en toenemende verstedelijking in ons land krimpte het habitat van de roofvogels waardoor ze met uitsterven werden bedreigd.  Ze kregen een wettelijk beschermd statuut. Mede dankzij de inzet en medewerking van valkeniers werden kweekprojecten opgezet en konden soorten zoals de slechtvalk terug worden uitgezet in de natuur met als gevolg dat hun aantal terug toeneemt.

Vandaag worden in de valkerij uitsluitend jachtvogels gebruikt welke in gevangenschap zijn gekweekt. Het spreekt vanzelf dat de aanschaf, het bezit en het jagen met afgerichte roofvogels aan strikte reglementering is onderworpen.

De volledige wetgeving toelichten is niet de bedoeling van deze website,  maar we bieden wel actuele linken aan naar websites van officiële instanties.

 1. Vlaams Besluit m.b.t. soortenbescherming en soortenbeheer:
  1. Soortenbesluit van 15 mei 2009. (website Agentschap Natuur en Bos)
  2. Soortenlijst – wettelijk statuut per vogel (website Vogelbescberming Vlaanderen)
 2. Wetgeving inzake CITES:
  1. CITES (website FOD Volksgezondheid, Leefmilieu, Veiligheid van Voedselketen)
 3. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende. het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels (15 jun 2018):
  1. Besluit van de Vlaamse Regering dd 15 jun 2018 (inclusief bijlagen 1 en 2 ivm afmetingen van dierenverblijven )
 4. Ministerieel besluit inzake de kenmerken van pootringen (07 mei 2011). 
 5. Wetgeving m.b.t. jacht in Vlaanderen (website Agentschap Natuur en Bos).