Wat is Valkerij?

'De kunst van het jagen met vogels' Keizer Frederik II Von Hohenstaufen (13de eeuw)

‘De kunst van het jagen met vogels’
Keizer Frederik II Von Hohenstaufen (13de eeuw)

Per traditie en per definitie is valkerij de kunst om met een afgerichte roofvogel te jagen en wilde prooien te vangen in hun natuurlijk leefgebied.

Door de eeuwen heen werden roofvogels uitsluitend gehouden met het oog op de jacht. Het houden van roofvogels in gevangenschap voor een ander doel dan de jacht is geen valkerij.

Dit heeft als gevolg dat wat getoond wordt in vliegshows en demonstraties met afgerichte roofvogels die her en der bij allerlei gelegenheden plaatsvinden, niet beantwoorden aan de definitie, noch aan de traditie.  Bijgevolg zal de BVVVH nooit deelnemen of zijn medewerking verlenen aan deze, vaak lucratieve initiatieven.