Lidmaatschap

Personen die zich aangetrokken voelen om valkerij te beoefenen in de geest en visie van de vzw B.V.V.V.H. zijn van harte welkom.  Jagen met een roofvogel is een wettelijke jachtvorm die vereist dat de burgerlijk aansprakelijkheid van de beoefenaar is gedekt door een geldige verzekering. Om die reden verkiest de B.V.V.V.H. vzw dat het kandidaat-lid meerderjarig is. Wanneer u akkoord gaat met de bepalingen van het intern reglement en de statuten van de B.V.V.V.H. vzw, kunt u zich u aanmelden d.m.v. onderstaand formulier.  U zult worden uitgenodigd voor een interview door leden van het bestuursorgaan bij u thuis.  Vervolgens wordt uw aanvraag voor lidmaatschap besproken op de eerstvolgende vergadering van het bestuur.  Deze brengt u op de hoogte of u al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid bij de vereniging.

Lidkaart

Lidkaart BVVVH

Na het doorlopen van een stageperiode van minimum 2 jaar bij een mentor en het slagen van een bekwaamheidsproef, kan de aspirant een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur om effectief lid te worden.  

De B.V.V.V.H vzw. verstrekt echter geen algemene opleiding tot professionele valkenier maar stelt zich tot doel o.a. de cultuur-historische gegroeide kennis, vaardigheid en technieken van het vluchtbedrijf verder te ontwikkelen en door te geven. Wie verkiest kan een meer gestructureerde opleiding ‘Valkenier’ volgen in het opleidingscentrum Syntra Midden-Vlaanderen.  Voor meer info, klik hier.

In afwachting dat een wettelijk examen voor valkeniers wordt ingericht, stimuleert de B.V.V.V.H. zijn leden dat zij slagen voor het officieel jachtexamen.

 

Kandidatuur Lidmaatschap

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht