Presentatie

De vereniging is op 09 december 1973 opgericht met als doel de jacht met afgerichte roofvogels te beoefenen, en te ijveren voor de erkenning van deze jachtwijze en het voortbestaan van de valkerij als cultuurhistorisch erfgoed. Bij de aanvang zag de toekomst voor de valkerij er bij ons heel onzeker uit. In de jachtwet, noch in de wet op de vogelbescherming, was er iets voorzien voor het houden en jagen met roofvogels.
De BVVVH heeft steeds gefungeerd als gesprekspartner bij de bevoegde overheden, bij vogel- en natuurbescherming en bij de jachtvereniging ‘Hubertus Vereniging Vlaanderen’.
Dank zij onze jarenlange inspanningen kwam er een degelijk wettelijk kader tot stand en wordt de jacht met roofvogels opgenomen in de openingsbesluiten voor de jacht.Valkerij vergt discipline. Wij streven naar een goede verstandhouding met andere natuurgebruikers, natuurliefhebbers en recreanten. Daarom hanteert onze vereniging een strikte gedragscode. Respect voor het wild, de natuur en voor alles wat er in leeft staat daarbij centraal. De grootste aandacht gaat daarbij steeds naar het welzijn van onze jachtvogels en de andere dieren die ons bij het beoefenen van de valkerij vergezellen.