Lidmaatschap

Personen die zich aangetrokken voelen om valkerij te beoefenen in de geest en visie van de BVVVH zijn van harte welkom.  Jagen met een roofvogel is een wettelijke jachtvorm die vereist dat de burgerlijk aansprakelijkheid van de beoefenaar is gedekt door een geldige verzekering. Om die reden verkiest de BVVVH dat het kandidaat-lid meerderjarig is. Wanneer u akkoord gaat met de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de statuten van de BVVVH, kunt u zich u aanmelden d.m.v. onderstaand formulier.  U zult worden uitgenodigd voor een interview door het bestuur. Op het einde van dit gesprek verneemt u dat uw kandidatuur voor toegetreden lid al dan niet wordt aanvaard.

Lidkaart

Lidkaart BVVVH

Na een stageperiode van minimum 2 jaar als aspirant-lid kan op een schriftelijk aanvraag van deze het bestuur  beslissen hem/haar het statuut van effectief lid toe te kennen. De BVVVH verstrekt echter geen algemene opleiding tot professionele valkenier maar stelt zich tot doel o.a. de kennis, de vaardigheid en de technieken van het vluchtbedrijf over te dragen. Wie verkiest kan een meer gestructureerde opleiding ‘Valkenier’ volgen in het opleidingscentrum Syntra Midden-Vlaanderen. Voor meer info klik hier.

In afwachting dat een wettelijk examen voor valkeniers wordt ingericht stimuleert de BVVVH zijn leden dat zij slagen voor het officieel jachtexamen.

Kandidatuur Lidmaatschap

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht